605 120 741

miklik@odhadycb.cz

Ing. Vladimír Miklík

Odhadce v oboru oceňování majetku pro věci nemovité

Odhady po celém Jihočeském kraji
rychle a cenově dostupné

Provádím oceňování

 • pozemků (stavebních pozemků, zemědělských a ostatních)
 • bytů a nebytových prostorů
 • rodinných domů
 • bytových domů
 • budov
 • hal
 • rekreačních chalup a domků, rekreačních a zahrádkářských chat
 • vedlejších staveb, garáží, studní, venkovních úprav
 • rozestavěných staveb, staveb určených k odstranění
 • věcných břemen

Termíny pro vypracování odhadu nemovitosti

Zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů. U složitějších nemovitostí je termín s objednatelem předem dohodnut. Dodání ve zkrácené lhůtě je rovněž možné po dohodě s objednatelem.

Podklady pro provedení posudku

 • výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví)- ne starší 3 měsíce
 • snímek z katastrální popřípadě pozemkové mapy nebo geometrický plán - ne starší 12 měsíců
 • nabývací titul (např. kupní nebo darovací smlouva, zápis o dědictví)
 • starší znalecký posudek (pokud existuje)
 • nájemní smlouvy na byty a nebytové prostory
 • smlouvy omezující vlastnická práva (věcná břemena, zástavy, atp.)
 • je třeba provést prohlídku nemovitosti
 • potřebné dokumenty z Katastru nemovitostí mohu zajistit dle dohody

Způsob oceňení nemovitosti

administrativní ocenění, jehož výstupem je administrativní cena (též nazývaná "zjištěná" nebo "úřední") – např. pro daňové účely apod. tržní ocenění, jehož výstupem je tržní hodnota (též nazývaná "obvyklá cena" nebo "obecná cena") – např. pro vypořádání spoluvlastnictví, pro soudní účely, peněžní ústavy při zřizování hypotečních úvěrů, při ručení nemovitostí za poskytnutý úvěr apod.

Účel odhadu nemovitosti

 • ocenění pro daň z převodu nemovitosti
 • ocenění pro daň darovací
 • ocenění pro dědické řízení
 • ocenění nemovitostí pro vklad nemovitostí do majetku (účetnictví) firmy
 • ocenění věcných břemen
 • ocenění při dělení společného jmění manželů
 • ocenění při dělení podílového spoluvlastnictví, reálné dělení nemovitostí
 • ocenění pro úvěrová řízení